Kursy dofinansowane EU 


Business English


PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU


TYTUŁ PROJEKTU: Kuźnia Kompetencji Kluczowych

INSTYTUCJA NADZORUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, projekt jest realizowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020 (poddziałanie 11.4.: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych).

GDZIE I KIEDY REALIZOWANY JEST PROJEKT:

Projekt jest realizowany na terenie województwa śląskiego  w okresie 01 lipca 2017 do 30
czerwca 2020.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE SZKOLEŃ:

Warunek obligatoryjny:

• Osoby dorosłe, po 25 roku życia
• Osoby pracujące
• Osoby zamieszkujące i/lub pracujące na terenie województwa śląskiego

A także należą przynajmniej  do jednej z poniższych grup tj. :

• są kobietami ( w szczególności są kobietami powracającymi na rynek pracy po urodzeniu i
wychowaniu dziecka)
• są osobami z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
• są osobami po 50 roku życia
• są osobami zamieszkującymi tereny wiejskie
• są osobami z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym ( ISCED3 )


JAKIE DZIAŁANIA ZOSTAŁY ZAPLANOWANE W PROJEKCIE:

Projekt zakłada dwa rodzaje działań:

  • przeprowadzenie szkoleń z zakresu nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego

i francuskiego ( każdy z modułów zakłada realizację 60 jednostek dydaktycznych tj. 45
min. zakończonych egzaminem TOEIC/WIDAF/TFI). Istnieje możliwość
kontynuowania nauki na kolejnych poziomach zaawansowania!

  • przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych wg standardu ECCC -

DIGCOMP (Digital Competences) na trzech poziomach zaawansowania ( podstawowy –
100 jednostek dydaktycznych, średniozaawansowany – 150 jednostek dydaktycznych;
zawansowany – 300 jednostek dydaktycznych

CZY SZKOLENIA BĘDĄ PŁATNE:

Projekt zakłada wpłatę wkładu własnego przez uczestników szkoleń stanowiącego równowartość
15% wartości szkolenia.

➢ 60 h moduł nauki języka angielskiego zakończony egzaminem TOEIC -  jedynie 2,88 zł/h
lekcyjną!
➢ 60 h moduł nauki języka niemieckiego zakończony egzaminem WIDAF – jedynie 3,08
zł/h lekcyjną!
➢ 60 h moduł nauki języka francuskiego zakończony egzaminem TFI – jedynie 2,86 zł/h
lekcyjną!


DODATKOWE KORZYŚCI:

➢ W ramach każdego kursu gwarantujemy : podręcznik, ćwiczenia* oraz materiały
szkoleniowe.
➢ Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych Lektorów i Trenerów.
➢ Projekt zakłada utworzenie grup szkoleniowych blisko miejsca zamieszkania
potencjalnych uczestników.
➢ Każda forma wsparcia zakończona jest międzynarodowym egzaminem
potwierdzającym zdobycie kwalifikacji.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ BLIŻSZE INFORMACJE NA TEAMT PROJEKTU:

➢ pod numerami telefonów:

tel. 32 308 82 82
tel. 32 797 65 95
tel. kom. +48 535 888 552


➢ pisząc maila na adres:
g.penar@proedukacja.edu.pl
szkolenia@proedukacja.edu.pl

© 2021 ProEdukacja - Szkoła Językowa Katowice
Projekt i wykonanie: projektowanie stron www & Extraseo.pl-