Szkoła Językowa Katowice - ProEdukacja Kursy Szkolenia 


Poziomy


 

Szczegółowy opis


A1

Poziom początkujący

Potrafi stosować potoczne wyrażenia, bardzo proste wypowiedzi dotyczące zaspokojenia konkretnych potrzeb życia. Potrafi formułować proste pytania dotyczące życia prywatnego,  np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada a także udzielać odpowiadać na tego typu pytania. Osoby ze znajomością języka na poziomie A1 posiada umiejętność prowadzenia prostych konwersacji pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomoc.


A2

Poziom
podstawowy elementarny

Potrafi zrozumieć wypowiedzi oraz często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się podczas wykonywania rutynowych, prostych codziennych czynności, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.


B1

Średnio zaawansowany

Potrafi posługiwać się językiem obcym jeżeli jest on na poziomie znajomości głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą spraw związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy dotyczące życia codziennego i własnych zainteresowań. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany.


B2

Ponad
średnio zaawansowany

Potrafi posługiwać się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie, a także wyjaśnić swoje stanowisko sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań.


C1

Zaawansowany

Potrafi zrozumieć szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać się biegle i spontanicznie, nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. Potrafi posługiwać się skutecznie i swobodnie językiem w życiu społecznym i zawodowym. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.


C2

Bardzo zaawansowany

Potrafi z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi odtwarzać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzać zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wypowiedzieć się bardzo płynnie i precyzyjnie a także uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.

 
© 2021 ProEdukacja - Szkoła Językowa Katowice
Projekt i wykonanie: projektowanie stron www & Extraseo.pl-